Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 maj 2019 är nu klara!

Ny lön samt retroaktiv lön från 1 maj kommer att betalas ut på juni månads lön. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2019 – 30 april 2020.

Flera lönesteg i befattningslönesystemet höjs med ett högre procenttal än centralt avtalade 2.0 %. De nya månadsbeloppen framgår av den bilaga som fogas till denna information.

Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av lönesättande chef.

Spårtrafikavtalets centrala överenskommelse om en särskild låglönesatsning på de som tjänar under 25 043:- i månaden är i sin helhet inarbetad i det avtal som nu är klart med SJ.

De nya beloppen för ny lön och retroaktiv lön inklusive ny GFL-lön för timlöneanställda, kommer att utbetalas på juni månads lön.

Parterna är överens om att under avtalsperioden fram till april 2020 fortsätta arbetet med en översyn av befattningslönesystemets struktur och utformning.

I samband med årets löneförhandlingar har även en tvist sedan sommaren 2018 rörande av SJ indragna befattningslönetillägg funktion 58 lösts.

Reglerna för inplacering i grundlönesteg för medarbetare med befattningslön har även de ändrats i positiv riktning. Ytterligare information kommer senare.

Parterna har även enats om att höja lokförarnas och fordonoperatörernas löner med värdet av Transportstyrelsens registerhållningsavgift. Avgiften ingår från och med nu i lönen.

Tågmästare
P 17  19 995 kronor
P 18  22 165 kronor
P 19  25 800 kronor
P 10  29 080 kronor

Kundvärd/Kundkommunikatör (f.d.Resesäljare)
P 28  21 085 kronor
P 29  23 215 kronor
P 20  26 120 kronor

Fordonsoperatör
P 37  23 170 kronor
P 39  26 816 kronor
P 30  30 345 kronor

Depåoperatör
P 48  21 300 kronor
P 49  23 735 kronor
P 40  26 050 kronor

Komfortoperatör
P 58 21 200 kronor
P 59  22 665 kronor
P 50  25 000 kronor

Tågvärd
P 68  21 200 kronor
P 69  23 215 kronor
P 60  26 120 kronor

Lokförare
P 78 17 200 kronor
P 79  30 300 kronor
P 70  35 350 kronor

Belopp för obekvämstillägg från den 1 maj 2019:
Enkel: 20,57 kr Kvalificerad: 45,92 kr Storhelg: 103,18 kr

Publicerat i Avtal, Lön | Lämna en kommentar

Senaste information Branschorganisationen Spårtrafik

Den 11 april hade Spårtrafik årsmöte, kontaktuppgifterna och uppdrag till den nya styrelsen finns på hemsidan. Protokollet har kommunicerats till samtliga klubbar.
Den nya styrelsen träffades den 2 maj för konstituering och diskussion om vad vi som branschorganisation ska fokusera på framöver. Vi har även bjudit in till ett möte med ordföranden från de klubbar som är berörda av upphandlingar i branschen. Detta möte kommer att hållas den 10 juni i Stockholm. På mötet ska vi gemensamt diskutera närmare vad branschorganisationen kan bidra med i arbetet runt upphandlingar.

När det gäller kommande upphandling i Mälardalen, så har Mälartrafik AB tagit kontakt med Seko för att föra diskussion runt innehåll i kommande upphandlingsunderlag som kommer att sändas ut under 2019. Detta som direkt resultat av och tack vare den kampanj den demokratiska organisationen genomförde under mars och april i år. Ett stort tack för ett fantastiskt bra jobb där ute till alla förtroendevalda och medlemmar som hjälpte till. Facklig kamp lönar sig!

Till hösten kommer branschorganisationen att skicka ut en enkät runt arbetsmiljön inom Spårtrafiken med fokus på hot och våld. Den kommer att ligga till grund för en stor kampanj som vi gemensamt ska genomföra den 11 december 2019. Viktigt att ni redan nu bokar in aktuellt datum. Ta även hjälp av regionstyrelserna för denna aktivitet. Enkäten har sitt ursprung ur en tidigare genomförd enkät. Det är viktigt att ni får så många medlemmar som möjligt att svara. Enkäten kommer att skickas ut i september med svarstid på en månad. Klubbarna förväntas redogöra för sin planering den 11 december på Spårtrafikdagarna den 25-26 september.

Spårtrafikens avtalsrörelse 2020 startar snart och det är viktigt att klubbarna redan nu börjar planera för medlemsmöten så respektive klubb kan arbeta fram och skicka in yrkanden. Yrkanden skall vara inne senast 29 november. Detta för att det ska finns färdiga förslag att ta ställning till på avtalskonferensen som genomförs i början av 2020. Branschorganisationen kommer att sammanställa och gruppera samtliga yrkanden inför avtalskonferensen. Branschstyrelsen har som uppgift att föreslå en förhandlingsdelegation till förbundsstyrelsen. Vi vill ha in era nomineringar med motivering till förhandlingsdelegationen senast den 29 november. Branschstyrelsen kommer sen att förankra sitt förslag på avtalskonferensen. Yrkanden och nomineringar skickas till spartrafik@seko.se.

Styrelsen kommer i september att genomföra en 2-dagars planeringsträff i Askersund, där vi kommer att strukturera upp arbetet inför framtiden. Är det något ni vill att branschen ska ta upp, maila in det till spartrafik@seko.se.
Vi vill också påminna om vikten att anmäla in val och mandattid på förtroendevalda till klubbens regionkontor, så att rätt uppgifter finns registrerade i uppdragsregistret i PUMA. Det är från det registret vi hämtar uppgifter när vi kommunicerar ut information. Medlemsregistret med uppdragsregistret

Publicerat i Branschorganisationen Spårtrafik | Lämna en kommentar

Info Seko SJ Avtals- och löneförhandlingar 2019

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj i år och till och med den 30 april 2020 pågår nu för fullt. Aktuellt löneutrymme är 2.0 % av den totala lönesumman.

När det gäller ny lön för de medlemmar som har I-lön, individuell lön så finns det nu en preliminär uppgörelse klar. Inför förhandlingarna har Sekos medlemmar fått möjlighet att via en särskilt blankett framföra sina synpunkter på sin nuvarande lön inklusive krav på ny lön.

När det gäller förhandlingarna om nya löner för medlemmar med Befa – lön, befattningslön, så sker de tillsammans med övriga fackförbund och pågår för fullt.
Ambitionen är att förhandlingarna ska vara klara så att ny och retroaktiv lön ska kunna utbetalas på juni månads löneutbetalning.

Många av Sekos medlemmar tillhör grupper som återfinns i den extra satsning som finns i avtalet på Spårtrafikområdet mellan Seko och Almega för perioden 2017-2020.
Seko SJs klubbar träffades den 26 april i Stockholm för ett avtalsmöte. På mötet gicks det centrala avtalet igenom varefter mötet gick igenom och diskuterade förutsättningar och inriktning på förhandlingarna med SJ.

För ytterligare information hänvisas till blogg http://blogg.sekosj.se

Publicerat i Avtal, Kollektivavtal, Lön, Seko SJ | Lämna en kommentar

Senaste nytt kring Loss of License, vad händer?

Hej medlemmar,

Vår Branschorganisation Spårtrafik har drivit frågan kring Loss of license under en längre tid och fick för ca 2 år sedan igenom ett avtal kring Loss of license, en slags ”försäkring” för oss alla om vi skulle mista vår säkerhetstjänst. Senaste information om vad som händer kring detta arbete kan ni läsa nedan:

https://www.seko.se/avtal/sekos-avtalsomraden/spartrafik/nyheter-avtalsomrade-spartrafik/2019/information-om-loss-of-license/

Publicerat i Avtal | Lämna en kommentar

Avslutning medlemsvecka – After Work imorgon kl 16

Dag 4 har snart passerat av medlemsveckan med medlemsmöte på samtliga åkstationer! Hoppas att ni har framfört alla era tankar kring framtidens schema. Har ni några fler skicka dem till: schemagrupp@sekosj.se. Några nyvärvningar har det blivit under veckan, och vi fortsätter med att försöka värva ännu fler medlemmar. Tillsammans är vi starka!

Som avslutning på veckan vill klubben tacka alla medlemmar, nya som gamla, med att bjuda på afterwork! Se info nedan:

Se till att anmäla er om ni är intresserad illa kvickt! Är vi för få till antalet ställs AW:n in.

Vi från klubben vill dessutom passa på att be om ursäkt till er medlemmar som hade tagit er hit för att gjuta öronen till hörselskydd. Vi hade missat information att det krävdes godkännande från gruppchef, och hoppas att detta är någonting ni kanske kan få godkänt i efterhand. Maila er gruppchef och hör efter.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Seko Klubb Mälartåg

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Brännboll/kubbkväll med korvgrillning

 

Idag drar dag 3 igång på vår medlemsvecka!

Då vädret håller i sig kommer vi att köra en brännbolls/kubbmatch och grilla korv på Lögarängen kl 16-19 i Västerås. Ta med dig en kollega och utmana i en match! Är det någon som inte är medlem än är det fritt fram att ta med den också =) Under denna vecka fokuserar vi på att försöka värva nya medlemmar och visa vikten av att vara med i facket.

MVH Seko Klubb Mälartåg
via
Sara Wirén, Janina Bodman, Katarina Frösslund

Har ni frågor eller vill anmäla intresse, smsa: 076-8148636

https://www.facebook.com/events/434729760405645/?ti=cl


Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Dag 2 Seko medlemsvecka!

Godmorgon alla medlemmar!

Frukost är serverad i Västerås!  Kom och ät!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Medlemsvecka 2019! + nytt nyhetsblad

Hej alla måndagsfirande medlemmar,

 

Vår medlemsvecka för 2019 har dragit igång!

 

Seko satsar stort på att synas i hela Sverige och inom alla branscher. Här på Seko inom SJ har vi valt att lägga fokus på en dag med enhetligt tema för alla medlemmar att ta del av, i år är det fokus på framtidens schema. Detta sker på torsdagen den 9 maj på samtliga åkstationer! Så vart ni än i Sverige åker på tur och besöker en annan åkstation ,så ska samma information och fika finnas tillgängligt för er!

 

Lokalt har vår klubb också andra evenemang under veckan för att se till att synas och värva nya medlemmar. Har ni någon kollega som inte är med i facket ännu, se till att prata med dem att det under veckan är extra fördelaktigt att gå med!

 

Till medlemsveckans start har vi även bifogat vårt nya NYHETSBLAD med blandad aktuell info från klubben! Skriv ut eller läs den digitalt och återkoppla gärna om ni önskar med något specifikt tills nästa nummer.

 

Vad som händer under medlemsveckan lokalt för vår klubb:

 

Västerås:

Tis: Frukost kl 6-9

Ons: Brännboll/kubb på Lögarängen med korvgrillning kl 16-19. Ta med en kollega som inte är medlem än och bjud in till en trevlig match!

Tors: Medlemsmöte med fokus framtidens schema. Klubben bjuder samtliga som besöker mötet under dagen på smörgåstårta/tårta!

 

Eskilstuna;

Tors: Medlemsmöte med fokus framtidens schema. Klubben bjuder samtliga som besöker mötet under dagen på smörgåstårta/tårta!

 

Fagersta:

Tors: Medlemsmöte med fokus framtidens schema. Klubben bjuder samtliga som besöker mötet under dagen på smörgåstårta/tårta!

 

Har ni några frågor, maila åter!

 

Väl mött!

 

Med vänlig hälsning Styrelsen Seko Klubb Mälartåg

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Senaste nytt rörande T19 från Seko SJ

SJ har genomfört slutförhandling tågtjänstfördelning T19 efter en process som varit under all kritik.

Den 30 november genomfördes slutförhandling gällande tågtjänstfördelning T19. Processen fram till dagens slutförhandling har enligt Seko varit under all kritik.

Enligt SJs organisationskarta ligger enhet personalplanering under Trafik och Service. Efter dagens förhandling har Seko all anledning att ifrågasätta om det verkligen är sanningen. Frågan är om Trafik och Service inte styrs av personalplaneringen.

Processen som fram till slutförhandlingen inleddes med arbetsgivarens önskemål om att helt skrota de fasta listorna fram till implementeringen av Rapid. Något som direkt förkastades av Seko då SJs datum för implementering av systemet den 1 april var orealistiskt.

SJ har under processen bland annat uppvisat en ovilja att svara på turlistombudens krav på bättre arbetsmiljö vid tur- och nyckelkonstruktion samt avsaknad av kvalité på SJs förslag.

Det mail som skickades ut av personalplaneringen inför delgivning av schema för december förbättrade inte direkt situationen. Ansvaret för åkandepersonalens arbetsmiljö finns hos närmaste gruppchef inom Trafik och Service. Därför anser Seko att de med faktiskt arbetsmiljöansvar måste ta ett större ansvar. Förslag kan inte systematiskt
förkastas av personalplaneringen.

Under processen har SJ hela tiden velat skylla bristen på kvalitét med att det ska bli bättre med Rapid. Sekos svar är att våra medlemmar inte accepterar ett års dålig arbetsmiljö för att SJs organisation inte har resurser att göra ett bra jobb. Om detta arbete ska lägga grunden för implementering av ett nytt planeringssystem så inleder SJ verkligen på minus.

 

Publicerat i Turlistor, Turnycklar | Lämna en kommentar

Enkät om framtidens schemaläggning idag och i framtiden utskickad via mail

Hej alla Seko-medlemmar,

Vi vill väldigt gärna att du svara på vår enkät som vi skickat ut till er mail idag!

Genom att hjälpa till med att besvara dessa frågor kan vi få ett bredare underlag för hur vi ska representera er medlemmar på bästa sätt. Vi önskar svar så snart som möjligt, gärna innan den tredje december, då vi får besök på medlemsmötet den fjärde december av Johan Holmgren chef för planeringen.

Tänk på att dina åsikter verkligen betyder något!

Med vänlig hälsning styrelsen Seko Klubb Mälartåg

Publicerat i Arbetsmiljö, Schema | Lämna en kommentar