Serviceledare, SLX på snabbtåg tas bort den 1 april 2021

SJ AB har idag förhandlat med Seko om att ta bort Serviceledare, SLX på snabbtågen.

SJ införde 2010 efter förhandling med Seko funktionen SLX och syftet var då enligt SJ att ”säkerställa serviceleveransen av kundlöftet ombord på SJ snabbtåg. Förhandlingen 2010 avslutades i oenighet med Seko då SJ inte ville gå flera av våra krav till mötes.

Vid införandet handlade rollen om att arbetsleda ett lag ombord bestående av upp till fem personer på snabbtågen.

Lönetillägget för befattningen SLX har under åren blivit en betydande del av många medlemmars månadslön. Ett värde som enligt Seko är viktigt att omhänderta för berörda medlemmar. Ingen vill få sin lön sänkt med upp mot 10 %.

Seko krävde i förhandlingen att varje medlem skulle få sitt tillägg omvandlat till ett personligt avlösningsbart tillägg utifrån gällande lönesystemsavtal. Något som SJ idag inte gick med på.

SJ har nu beslutat att tillägget betalas ut i sin helhet under 2021 med en halvering från 1 januari 2022 och för att helt upphöra 1 juni 2022.

Förhandlingen slutade i oenighet i den del som rör lönetillägget.

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 har fortfarande formellt ännu inte startat. Innan förhandlingarna startar ska en lönekartläggning slutföras, lönepotter beräknas samt att SJ ska genomföra lönesamtal med samtliga medarbetare som har individuell lön. Preliminärt kommer förhandlingar om ny lön påbörjas under februari.

Seko och SJ är nu överens om ett avtal som innebär att förhandlingarna kommer att utgå från att det oaktat facklig tillhörighet blir gemensamma tariffer för de med befattningslön på SJ. En fråga som prioriterades högst och som viktigast på Seko klubbarnas avtalsmöte den 2 februari.

Det innebär också att samma procenttal kommer att användas för beräkning av lönepott för samtliga fackföreningar på SJ under avtalsperioden.

Något som även innebär att våra medlemmar med individuell lön har samma förutsättningar som de som tillhör andra fackföreningar vid förhandling om ny lön.

Även frågan om den så kallade – 0.15% skillnaden i vårt avtal sedan 2015 års förhandlingar på Spårtrafikområdet har vi nu lyckats lösa permanent på SJ. Något som känns mycket bra.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Senaste nytt från Seko SJ ang. service och kontroll ombord

Dagen började med mysig luciamorgon men trots det kommer mindre trevliga besked, fredagen den 13:e till råga på allt, från SJ kring hur man ser på sin ombordpersonal: att man inte kan lita på dem! Som om det inte varit nog med orättvis hantering kring lönesteg och ensamarbeten ombord med hot och våld som vardag, så kommer den här informationen från Seko SJ idag! Ta del av info nedan.

Alla ”härliga” värdeord ifrån SJ kommer allt längre ifrån de anställda på allt fler plan.

Har ni tankar, frågor och funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss!

Mvh styrelsen Seko Klubb Mälartåg

Publicerat i Arbetsmiljö, Ombord, Seko SJ | Lämna en kommentar

Sammanställning frågor om Rapid från medlemsmöte

Hej alla medlemmar,

Dags att kicka igång veckan med att läsa igenom de svar och frågor som sammanställdes från vårt medlemsmöte den 3 december. Vi vill tacka alla er medlemmar som dök upp under mötet och kom med många bra vinklar och frågor kring schemaläggningen framöver! Klicka på länken intill för att se sammanställning av frågor: Rapid FQA

På plats att svara på frågor kring Rapid var Lisa Nordling, som sitter med i projektet Rapid, och jobbar nu för närvarande med Employe Portal, den websida där vi ska logga in för att se vårt schema framöver. Lisa hälsade att hade vi fler frågor eller undrade något mer tog hon gärna emot era frågor på mail eller skicka dem till oss så får vi vidarebefordra.

Under medlemsmötet visades även det utkast som SJ lagt fram som förhandlingsunderlag kring hur Rapid/IVU ska fungera i framtiden. Det kom fram många bra åsikter som vi tar med oss, men vi alla var överens om att såsom underlaget är framställts idag, finns liten chans för oss som medarbetare att kunna påverka våra schema i den grad vi önskar.

Därför tar klubben med sig att säga NEJ till utkastet i sin helhet!

Idag kommer det extra representantskapsmötet hållas i Stockholm där alla klubbar kommer att samlas och diskutera igenom detta utkast igen och vi kommer då framföra vår klubbs åsikter och återkopplar sedan hur mötet utföll.

 

Ta det lugnt ute på linjen!

 

Med vänlig hälsning styrelsen Seko Klubb Mälartåg

Publicerat i Arbetsmiljö, Avtal, Rapid/IVU, Schema | Lämna en kommentar

Rapportering i media om lönestegsinplacering på SJ

Ord står fortfarande mot ord om vad som egentligen har avtalats i fråga om lönestegsinplacering vid nyanställning på SJ AB. Det är också anledningen till att flera klubbar har begärt att få se förhandlingsprotokollet från överenskommelsen för att kunna bemöta chefernas uppfattning på hur denna situation ens har kunnat uppstå. Och vi har tyvärr väntat på detta protokoll i en månad nu och kan därför inte uttala oss lokalt mer i frågan förrän full transparens råder utan hänvisar därför till ansvariga som har förhandlat.

Klicka på länken nedan för att läsa det senaste i detta. Dela gärna inlägget!

Tågvärdar: Orättvisa löner på SJ

Publicerat i Lön, Ombord | Lämna en kommentar

Skyddsorganisationens framställan kring personalplaneringen och schemaläggning

 

Skyddsorganisationen gick igår ut med en s k 6.6.a kring personalplaneringen!

I stora drag handlar det om det kaos som råder på personalplaneringen med neddragning på personal, brist på kompetens, omorganiseringen m.m., vilket bidrar till att bl a ledigheter avslås, nya turkonstruktioner skapas. Inget av detta är hållbart för den åkande personalen i längden och därför har denna anmälan lämnats in för att sätta press på SJ på att lösningar skapas för att bli av med problemen kring schemaläggning. Vi får avvakta och se vad SJ svarar kring denna anmälan.

Se anslag nedan för fullständig info:

Publicerat i Arbetsmiljö, Schema, Turändringar | Lämna en kommentar

Kampanjdag hot och våld 11 december

Den 11 december organiserar Branschorganisationen Spårtrafik en stor kampanj över hela Sverige kring problematiken med det eskalerande hot och våldet ute på tågen!

Detta kommer att ske på så många orter som möjlig ute i vårt land. Vår klubb vill självklart hjälpa till att bidra med att sprida ett sånt viktigt budskap kring att hot och våld eskalerar och problematiken utav det.

Vi kommer därför finnas på plattformarna och dela ut flygblad både på morgonen och eftermiddagen. Vi vill gärna att så många som möjligt av er medlemmar finns på plats och hjälper till. Önskar ni delta, maila kontakt@sekomd119.se. All information finns i bifogat anslag.

Publicerat i Arbetsmiljö, Branschorganisationen Spårtrafik, Medlemsaktivitet | Lämna en kommentar

Samlad medlemsinfo + medlemsmöte den 3 december

Hej alla medlemmar,

Här kommer lite samlad medlemsinformation för er alla att ta del av.

Medlems, budget- samt nomineringsmöte

Det är mycket grejer på gång i vår verkstad och en framtid med Rapid (det nya planeringssystemet) är snart på ingång enligt SJ. Under höstens APT kommer mer information kring detta, men då vi vet att det oftast inte finns några svar på alla de frågor som uppstår då, har vår klubb valt att istället hålla medlemsmöte och bjuda in representanter som sitter med i projektet Rapid. Under mötet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till SJ AB som representeras av Johan Holmgren och Lisa Nordling kring alla de farhågor ni har kring framtidens schema. Är det så att ni inte har möjlighet att delta på medlemsmötet, sänd in era frågor i förväg så tar styrelsen med sig dessa och ser till att de blir besvarade. All detaljerad information om medlemsmötet finns i bifogad bild eller besök vår evenemangssida: https://www.facebook.com/events/1054035034788597/

Medlemsmötet kommer hållas:
• Tisdagen den 3 december
• Drop in kl 10-16
• SJ AB svarar på frågor om Rapid i Västerås: kl 10 samt i Eskilstuna kl 13.30

För alla medlemmar som väljer att delta på informationen om Rapid så bjuder klubben på lunch! Väl mött!

 

IVU/Rapid-beslut bordläggs

Under veckan har representantskapet (alla lokala klubbarnas representanter samt vårt samordningsorgan, Seko SJ Förhandlingsorganisation) träffats och diskuterat kring det förhandlingsunderlag, som vi äntligen har fått utskickat från SJ AB, kring hur IVU/Rapid ska fungera i framtiden. Detta underlag har lyst med sin frånvaro och blev dessutom utsänt sent till alla klubbarna, vilket gjort att vi alla upplevt att tidsfristen för att gå till beslut på detta underlag är alldeles för kort. Därför beslutades under detta möte att bordlägga frågan om att gå på beslut på detta avtal, då vi vill att denna process ska gå till så demokratiskt som möjligt, samt att ni medlemmar ska ha möjlighet att påverka utgången kring det hela. Därför kommer även detta att diskuteras om ni kommer och besöker medlemsmötet. Se till och kom och engagera dig medan en möjlighet till påverkan finns! Vi vill ha så många synpunkter som möjligt över vad som är absolut viktigast för er kring hanteringen av schemaläggning och turer i framtiden.

Utbildning i kollektivavtalet Spåra SJ

Vi vill samtidigt passa på att påminna om vår tvådagars utbildning i vårt kollektivavtal Spåra SJ den 5-6 december!
Lär er era rättigheter och skyldigheter på jobbet! Under utbildningsdagarna bjuder klubben på lunch och fika och givande diskussioner med trevliga kollegor.
All anmälan sker via vår studieansvarige Synöve Strandberg: synove.strandberg@sj.se All information kring utbildningen finns i bifogat bild eller besök vår evenemangssida: https://www.facebook.com/events/395216718032201/

Gällande lönesteg och inplacering service

För er alla som undrar hur arbetet kring de nya reglerna för inplacering i lönesteg för service, så har vi för tillfället ingen ny information. Seko SJ (vår centrala förhandlingsorganisation) har sedan tidigare begärt en lönekartläggning samt hur man behandlar olika typer av anställningsformer. Detta har SJ inte besvarat ännu så Seko SJ avvaktar med att få ett skriftligt svar från SJ, för att utifrån detta svar jobba vidare med frågan framöver. Vår klubb ligger på i denna fråga då det är väldigt många medlemmar som drabbats och vi gör allt för att driva denna fråga framåt, detta ska inte hamna mellan stolarna. Så fort någon ny information dyker upp kring detta ärende återkopplar vi så fort som möjligt! Den sista informationen från Seko SJ finns här: https://blogg.sekosj.se/2019/10/inplacering-i-grundlonesteg/

Är det några frågor ni har kring allt som händer på SJ just nu, så tveka inte att höra av er!

Med vänlig hälsning styrelsen Seko Klubb Mälartåg

Sara Wirén, ordf: 076 – 814 86 36
Anders Hedlund, vice ordf: 070 – 724 35 30
Linus Olsson, kassör: 070 – 003 70 86
Janina Bodman, ledamot ans. förare Vå: 070 – 003 72 03
Katarina Frösslund, ledamot ans. ombord Vå: 070 – 724 34 87
Synöve Strandberg, ledmot ans. ombord/förare Fgc: 070 – 168 14 00
Stephanie Branzell, ledamot ans. ombord Et: 070 – 003 73 05
Maria Melin, ledamot ans. förare Et: 070 – 605 11 58
Anna Hagberg, ledamot ers. ans. ombord Et: 070 – 724 12 50 (tjänstledig)

Publicerat i Avtal, Medlemsaktivitet, Schema, Seko SJ | Lämna en kommentar

Seko ökar trycket på personalplaneringen

Situationen på SJs planeringsavdelning är ohållbar både för dem som arbetar där och för åkandepersonalens kalendrar.

Schemat som åkandepersonalen tjänstgör på är den sista länken i en lång kedja av sena leveranser och kvalitetsbrister. Inte beroende på att personalen inte anstränger sig, utan beroende på att det enligt Seko saknas förutsättningar. Omritade turer och ihopbyggda turer på kort varsel blir resultatet.

Seko SJs schemagrupp bjöd därför in ansvariga från SJs personalplanering till ett möte för att diskutera den akuta situationen. SJs förklaring var den akuta bristen på åkandepersonal. Deras beräkningar av tillgänglig personal stämmer inte.

Registrering av övertid-och blanketter är ytterligare ett problemområde som aldrig verkar ordna upp sig. Brott mot gällande avtal har blivit en norm. Sekos SJ återkommande krav på divisionsledningen har nu lett till att en arbetsgrupp ska bildas för att en gång för alla komma till bukt med problemen.

Tyvärr kommer inte problemen att sluta med sommaren. Att SJ räknat med att Rapid redan skulle ha varit i bruk har skapat en situation inom SJ där personalplaneringen har personal och en organisation anpassat efter ett annat sätt att arbeta. Detta tillsammans med brister i nuvarande datasystem bidrar till kvalitetsbrister på materialet som ska ligga till grund för T20.

Seko SJ efterlyser därför ett tydligt ansvarstagande från divisionsledningen tillsammans med kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med de brister i arbetsmiljön som råder på personalplaneringen och i åkandeverksamheten.

Har ni synpunkter på er arbetssituation eller schema, vänd er i första hand till er gruppchef som har arbetsmiljöansvaret.

Publicerat i Arbetsmiljö | Lämna en kommentar

Senaste information kring lönestegen från Seko SJ


 

Publicerat i Avtal, Lön, Ombord | Lämna en kommentar

Avtalsfrågor

Hej alla medlemmar,

Som ni alla vet så kom SJ med ny information i senaste veckobrevet gällande löneplaceringar. Detta har vart ny information för oss alla.

Igår deltog vissa av oss på samråd service. Då delgavs information från Seko SJ att SJ valt att tolka protokollen annorlunda än Seko SJ.

På löneförhandlingarna som skedde i början utav sommaren har man samtalat om att ändra inplaceringen i grundlönesteget så det skulle bli mer likvärdigt och att man under avtalsperioden skulle fortsätta arbeta med befattningslönesystemets utformning.
Seko SJ delgav då informationen att efter denna förhandlingen så har SJ valt att göra en tilläggstolkning utöver det man kom överens om.
Vi avvaktar under veckan på mer information ifrån den centrala förhandlingsorganisationen som har pågående samtal med SJ.

Detta rör upp mycket frågor och känslor och vi förstår er frustration!
Så fort vi får någon mer information att tillgå kommer vi delge den vidare till er medlemmar. Vi i klubben ligger på inom vår egen organisation för mer information och klarhet. Just nu avvaktar vi på de pågående samtal som sker i veckan mellan förhandlingsorganisationen och SJ.

Har ni synpunkter, frågor eller vill prata kring detta så hör av er till oss i styrelsen så försöker vi besvara detta så gott det går.

Styrelsen Seko Klubb Mälartåg

Publicerat i Avtal | 1 kommentar