Gällande information veckobrev och inplacering löner för service

 1. Hej alla medlemmar

  Då SJ gick ut med information i veckobrevet den 27/9 över nya rutiner gällande inplacering över olika lönesteg på service har vi fått väldigt många frågor och funderingar kring vad detta innebär och hur man ska tolka detta. Många upprörda känslor har väckts och vi förstår er frustration!

  Vi har självklart tagit frågan vidare uppåt inom vår egna organisation och bett om att få den dokumentation som gäller för de nya principerna om lönestegsinplacering. Klubbarna kommer att träffas på måndag och diskutera ombordfrågor och då utgår vi från att vi får denna dokumentation.

  Då detta kom väldigt överrumplande har vi för tillfället inget mer stillande besked än att vi håller på att försöka bena ut vad det innebär för er alla kring de olika lönestegen.

  Har ni frågor, synpunkter och åsikter hör självklart av er till någon i styrelsen, så får vi försöka besvara detta så gott det går. Vi återkommer så fort någon mer information finns att tillgå!

  Mvh styrelsen Seko Klubb Mälartåg

Publicerat i Ombord | Lämna en kommentar

Hej alla medlemmar,

Glöm ej att anmäla er till den svamputflykt som klubben anordnar den 12 oktober i Fagerstas omnejd!

Vi hoppas att så många som möjligt vill följa med på svamputflykt!

Anmälan sker på kontakt@sekomd119.se eller sms 076-8148636 eller via evenemangssidan på vår Facebook:  https://www.facebook.com/events/418588852348414/

MVH Styrelsen Seko klubb Mälartåg

Publicerat i Medlemsaktivitet | Lämna en kommentar

Här kommer lite samlad information efter semestertider.

Önskan om rapporter sommarens schemahantering:

Sommaren har snart passerats med några få dagar kvar av augusti, och vi kan ånyo se tillbaka på en sommar av kaos på SJ! Dock inte pga av extremvärme som förra året, utan ett haveri i hantering av schemaläggning, turkonstruktioner, avsaknad på svar på ledighetsansökningar, ingen möjlighet att nå personalfördelare på telefon eller mail osv osv. Listan har blivit oändlig med fel under sommarens hantering av oss personal på golvet, som krampaktigt hållit sig levande på linjen, när man från planeringen använt oss som brickor i ett spel och gjort tvära kast till höger och vänster!

Vår klubb önskar därför att ni medlemmar, så många som möjligt, skickar in rapporter kring vad som varit fel, allt ifrån hemsk schemaläggning med tidiga turer innan sent nattpass, exakt 11hs nattvila med 12h varje dag, jobb över 60h/vecka, egna turbyten som inte gått igenom pga okunskap från OPSL/PSF. Ja, säg allt som inte har fungerat under sommaren! Skriv en kort text vad som hänt, samt lägg till skärmdumpar om du har möjlighet för att vi ska kunna ha så mycket fakta som möjligt för att kunna driva vidare dessa fall. Har ni redan skickat in detta som en rapport i Synergi, vore vi väldigt tacksamma om ni tog en skärmdump på dessa och mailar.

 

Skicka allt material till avtalsbrott@sekomd119.se eller svara på detta mail!

 

Vi befarar att detta är en framtid som SJ tänker sig vara vardag framöver, då man har planer på att övergå till just månadsproduktion i våra schema, såsom man jobbat under sommaren där all personal indirekt kommer att gå på ”skubben”. Vi vill därför ha så många synpunkter från er att framföra kring vad som kan fungera bättre i kommande schemaläggningar. Se därför till att skicka in allt av värde!

 

Förtydligande kring rättning av karensavdrag:

Vad gäller införande av det nya karensavdraget har SJ:s leverantör av programförändring inte klarat av att göra de förändringar som behövs för att de nya beräkningsreglerna ska kunna börja tillämpas från den 1 juni.

Seko och övriga personalorganisationer är överens med SJ om att flytta fram beräkningen enigt de nya reglerna till dess att det finns en programförändring genomförd som kan leverera korrekta beräkningsregler.  Den enskilda medarbetaren kommer inte att påverkas negativt av detta då SJ hanterar retroaktiviteten (fram till dess att beräkningsreglerna är på plats) i enlighet med § 2 i ursprungligt förhandlingsprotokoll.

Aktuell text fogas till denna information. Uppdaterad information finns även på SJ Intranät.

Skulle ni uppleva problem med era karensavdrag, om det så gäller de nya reglerna för karensavdrag eller att avdraget du fått verkar onormalt högt, ta i första hand kontakt med löneavdelningen för att få korrigering. Hjälper inte detta tar ni självklart kontakt med oss på Seko, så får vi se vad som hänt och får driva ärendet åt er.

 

Bemanning multad X12:

Under sommaren har ni säkert märkt av att personalbristen varit hög och därför har den förändring vi lyckades få till innan sommaren med bemanning i båda enheterna i på multad X12 ha fallit bort, och detta med hänvisning från SJ pga oregelmässigheter i schemat.

Vi har dock fått besked om att till hösten åter få tillbaka full bemanning Linköping-Västerås, för t ex tåg 2160 söndagar, som efter Västerås enbart kommer att bemannas med en ombordpersonal, vilket innebär att ni har rätt om ni så önskar att låsa den bakre enheten pga av nödtalskommunikation inte finns ombord på X12. När detta kommer att börja gälla har vi ej fått exakta datum på, utan får återkomma.

Har ni några andra funderingar eller frågor, tveka inte att höra av er!

 

Med vänlig hälsning styrelsen Seko Klubb Mälartåg

Publicerat i Schema, Turändringar | Lämna en kommentar

Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 maj 2019 är nu klara!

Ny lön samt retroaktiv lön från 1 maj kommer att betalas ut på juni månads lön. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2019 – 30 april 2020.

Flera lönesteg i befattningslönesystemet höjs med ett högre procenttal än centralt avtalade 2.0 %. De nya månadsbeloppen framgår av den bilaga som fogas till denna information.

Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av lönesättande chef.

Spårtrafikavtalets centrala överenskommelse om en särskild låglönesatsning på de som tjänar under 25 043:- i månaden är i sin helhet inarbetad i det avtal som nu är klart med SJ.

De nya beloppen för ny lön och retroaktiv lön inklusive ny GFL-lön för timlöneanställda, kommer att utbetalas på juni månads lön.

Parterna är överens om att under avtalsperioden fram till april 2020 fortsätta arbetet med en översyn av befattningslönesystemets struktur och utformning.

I samband med årets löneförhandlingar har även en tvist sedan sommaren 2018 rörande av SJ indragna befattningslönetillägg funktion 58 lösts.

Reglerna för inplacering i grundlönesteg för medarbetare med befattningslön har även de ändrats i positiv riktning. Ytterligare information kommer senare.

Parterna har även enats om att höja lokförarnas och fordonoperatörernas löner med värdet av Transportstyrelsens registerhållningsavgift. Avgiften ingår från och med nu i lönen.

Tågmästare
P 17  19 995 kronor
P 18  22 165 kronor
P 19  25 800 kronor
P 10  29 080 kronor

Kundvärd/Kundkommunikatör (f.d.Resesäljare)
P 28  21 085 kronor
P 29  23 215 kronor
P 20  26 120 kronor

Fordonsoperatör
P 37  23 170 kronor
P 39  26 816 kronor
P 30  30 345 kronor

Depåoperatör
P 48  21 300 kronor
P 49  23 735 kronor
P 40  26 050 kronor

Komfortoperatör
P 58 21 200 kronor
P 59  22 665 kronor
P 50  25 000 kronor

Tågvärd
P 68  21 200 kronor
P 69  23 215 kronor
P 60  26 120 kronor

Lokförare
P 78 17 200 kronor
P 79  30 300 kronor
P 70  35 350 kronor

Belopp för obekvämstillägg från den 1 maj 2019:
Enkel: 20,57 kr Kvalificerad: 45,92 kr Storhelg: 103,18 kr

Publicerat i Avtal, Lön | Lämna en kommentar

Senaste information Branschorganisationen Spårtrafik

Den 11 april hade Spårtrafik årsmöte, kontaktuppgifterna och uppdrag till den nya styrelsen finns på hemsidan. Protokollet har kommunicerats till samtliga klubbar.
Den nya styrelsen träffades den 2 maj för konstituering och diskussion om vad vi som branschorganisation ska fokusera på framöver. Vi har även bjudit in till ett möte med ordföranden från de klubbar som är berörda av upphandlingar i branschen. Detta möte kommer att hållas den 10 juni i Stockholm. På mötet ska vi gemensamt diskutera närmare vad branschorganisationen kan bidra med i arbetet runt upphandlingar.

När det gäller kommande upphandling i Mälardalen, så har Mälartrafik AB tagit kontakt med Seko för att föra diskussion runt innehåll i kommande upphandlingsunderlag som kommer att sändas ut under 2019. Detta som direkt resultat av och tack vare den kampanj den demokratiska organisationen genomförde under mars och april i år. Ett stort tack för ett fantastiskt bra jobb där ute till alla förtroendevalda och medlemmar som hjälpte till. Facklig kamp lönar sig!

Till hösten kommer branschorganisationen att skicka ut en enkät runt arbetsmiljön inom Spårtrafiken med fokus på hot och våld. Den kommer att ligga till grund för en stor kampanj som vi gemensamt ska genomföra den 11 december 2019. Viktigt att ni redan nu bokar in aktuellt datum. Ta även hjälp av regionstyrelserna för denna aktivitet. Enkäten har sitt ursprung ur en tidigare genomförd enkät. Det är viktigt att ni får så många medlemmar som möjligt att svara. Enkäten kommer att skickas ut i september med svarstid på en månad. Klubbarna förväntas redogöra för sin planering den 11 december på Spårtrafikdagarna den 25-26 september.

Spårtrafikens avtalsrörelse 2020 startar snart och det är viktigt att klubbarna redan nu börjar planera för medlemsmöten så respektive klubb kan arbeta fram och skicka in yrkanden. Yrkanden skall vara inne senast 29 november. Detta för att det ska finns färdiga förslag att ta ställning till på avtalskonferensen som genomförs i början av 2020. Branschorganisationen kommer att sammanställa och gruppera samtliga yrkanden inför avtalskonferensen. Branschstyrelsen har som uppgift att föreslå en förhandlingsdelegation till förbundsstyrelsen. Vi vill ha in era nomineringar med motivering till förhandlingsdelegationen senast den 29 november. Branschstyrelsen kommer sen att förankra sitt förslag på avtalskonferensen. Yrkanden och nomineringar skickas till spartrafik@seko.se.

Styrelsen kommer i september att genomföra en 2-dagars planeringsträff i Askersund, där vi kommer att strukturera upp arbetet inför framtiden. Är det något ni vill att branschen ska ta upp, maila in det till spartrafik@seko.se.
Vi vill också påminna om vikten att anmäla in val och mandattid på förtroendevalda till klubbens regionkontor, så att rätt uppgifter finns registrerade i uppdragsregistret i PUMA. Det är från det registret vi hämtar uppgifter när vi kommunicerar ut information. Medlemsregistret med uppdragsregistret

Publicerat i Branschorganisationen Spårtrafik | Lämna en kommentar

Info Seko SJ Avtals- och löneförhandlingar 2019

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj i år och till och med den 30 april 2020 pågår nu för fullt. Aktuellt löneutrymme är 2.0 % av den totala lönesumman.

När det gäller ny lön för de medlemmar som har I-lön, individuell lön så finns det nu en preliminär uppgörelse klar. Inför förhandlingarna har Sekos medlemmar fått möjlighet att via en särskilt blankett framföra sina synpunkter på sin nuvarande lön inklusive krav på ny lön.

När det gäller förhandlingarna om nya löner för medlemmar med Befa – lön, befattningslön, så sker de tillsammans med övriga fackförbund och pågår för fullt.
Ambitionen är att förhandlingarna ska vara klara så att ny och retroaktiv lön ska kunna utbetalas på juni månads löneutbetalning.

Många av Sekos medlemmar tillhör grupper som återfinns i den extra satsning som finns i avtalet på Spårtrafikområdet mellan Seko och Almega för perioden 2017-2020.
Seko SJs klubbar träffades den 26 april i Stockholm för ett avtalsmöte. På mötet gicks det centrala avtalet igenom varefter mötet gick igenom och diskuterade förutsättningar och inriktning på förhandlingarna med SJ.

För ytterligare information hänvisas till blogg http://blogg.sekosj.se

Publicerat i Avtal, Kollektivavtal, Lön, Seko SJ | Lämna en kommentar

Senaste nytt kring Loss of License, vad händer?

Hej medlemmar,

Vår Branschorganisation Spårtrafik har drivit frågan kring Loss of license under en längre tid och fick för ca 2 år sedan igenom ett avtal kring Loss of license, en slags ”försäkring” för oss alla om vi skulle mista vår säkerhetstjänst. Senaste information om vad som händer kring detta arbete kan ni läsa nedan:

https://www.seko.se/avtal/sekos-avtalsomraden/spartrafik/nyheter-avtalsomrade-spartrafik/2019/information-om-loss-of-license/

Publicerat i Avtal | Lämna en kommentar

Avslutning medlemsvecka – After Work imorgon kl 16

Dag 4 har snart passerat av medlemsveckan med medlemsmöte på samtliga åkstationer! Hoppas att ni har framfört alla era tankar kring framtidens schema. Har ni några fler skicka dem till: schemagrupp@sekosj.se. Några nyvärvningar har det blivit under veckan, och vi fortsätter med att försöka värva ännu fler medlemmar. Tillsammans är vi starka!

Som avslutning på veckan vill klubben tacka alla medlemmar, nya som gamla, med att bjuda på afterwork! Se info nedan:

Se till att anmäla er om ni är intresserad illa kvickt! Är vi för få till antalet ställs AW:n in.

Vi från klubben vill dessutom passa på att be om ursäkt till er medlemmar som hade tagit er hit för att gjuta öronen till hörselskydd. Vi hade missat information att det krävdes godkännande från gruppchef, och hoppas att detta är någonting ni kanske kan få godkänt i efterhand. Maila er gruppchef och hör efter.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Seko Klubb Mälartåg

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Brännboll/kubbkväll med korvgrillning

 

Idag drar dag 3 igång på vår medlemsvecka!

Då vädret håller i sig kommer vi att köra en brännbolls/kubbmatch och grilla korv på Lögarängen kl 16-19 i Västerås. Ta med dig en kollega och utmana i en match! Är det någon som inte är medlem än är det fritt fram att ta med den också =) Under denna vecka fokuserar vi på att försöka värva nya medlemmar och visa vikten av att vara med i facket.

MVH Seko Klubb Mälartåg
via
Sara Wirén, Janina Bodman, Katarina Frösslund

Har ni frågor eller vill anmäla intresse, smsa: 076-8148636

https://www.facebook.com/events/434729760405645/?ti=cl


Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Dag 2 Seko medlemsvecka!

Godmorgon alla medlemmar!

Frukost är serverad i Västerås!  Kom och ät!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar